Personnummer 522
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-08-08
Doddatum 1937-08-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1888-11-18
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Branting
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Branting
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013