Personnummer 524 524
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1854-06-03 1854-06-03
Doddatum 1921-08-13 1921-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-12-07
Kon K K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Johanna
Efternamn Hellström Karlsdotter
TidigareEfternamn Karlsdotter
NormeratFornamn Johanna Johanna
NormeratEfternamn Hellström Karlsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Ulfsbäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
FadernsFornamn Carl
FadernsEfternamn Johannesson (1834–1899)
ModernsEfternamn Christiansdotter, Anna Stina (1821–1900)