Personnummer 525
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-08-03
Doddatum 1925-09-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1881-09-21
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Maria
Efternamn Hult
TidigareEfternamn Ryd
NormeratFornamn Johanna Maria
NormeratEfternamn Hult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hantverkaren 6
Dodforsamling Helsingborgs Maria
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013