Personnummer 526
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-11-08
Doddatum 1917-04-26
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-03-13
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Karolina
Efternamn Jeppsson
TidigareEfternamn Bolmgren
NormeratFornamn Karolina
NormeratEfternamn Jeppsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Arlöf
Dodforsamling Burlöv (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013