Personnummer 529
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-05-15
Doddatum 1942-01-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-08-18
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Exhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013