Personnummer 53
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1858-08-27
Doddatum 1940-05-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1936-03-19
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Stina
Efternamn Forsberg
TidigareEfternamn Larsdotter
NormeratFornamn Anna Stina
NormeratEfternamn Forsberg
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013