Personnummer 535
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-01-05
Doddatum 1915-12-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1883-07-21
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Erikstorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013