Personnummer 536
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-06-22
Doddatum 1940-06-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1926-04-08
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Karl Johan
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Karl Johan
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013