Personnummer 546 546
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1854-09-14 1854-09-14
Doddatum 1937-09-19 1937-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1881-04-30
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf Gustaf
Efternamn Svensson Svensson
NormeratFornamn Gustav Gustav
NormeratEfternamn Svensson Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7 Släktforskare (Birgit B.)
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Johansson (1817–1903)
ModernsEfternamn Jönsdotter, Johanna (1825–1903)