Personnummer 551
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-03-03
Doddatum 1934-10-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1892-09-16
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Thure Leonard
Efternamn Thormark
NormeratFornamn Ture Leonard
NormeratEfternamn Tormark
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013