Personnummer 560
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1853-10-14
Doddatum 1942-08-31
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1912-11-03
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Karl
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Karl
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Misterhult Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013