Personnummer 572
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1853-02-19
Doddatum 1934-09-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1934-06-01
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Maria
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vittsjö (L) Allm. nr. 14
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013