Personnummer 576
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1853-06-28
Doddatum 1939-06-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1930-01-16
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Kristiansson
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Kvart 97
Dodforsamling Hässleholm (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013