Personnummer 582
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-05-03
Doddatum 1901-03-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-05-27
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Andreasdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Andreasdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng Nr 2
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013