Personnummer 583
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-02-01
Doddatum 1901-04-21
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-09-21
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Kronogård, Perstorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)