Personnummer 584
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-06-07
Doddatum 1925-12-31
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-06-07
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Axel Ferdinand
Efternamn Anundsson
NormeratFornamn Axel Ferdinand
NormeratEfternamn Anundsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Århult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7