Personnummer 587
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-10-03
Doddatum 1938-07-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1899-06-05
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Hjertström
TidigareEfternamn Gustafsdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Hjertström
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013