Personnummer 589
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-11-07
Doddatum 1926-07-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-12-29
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Karolina
Efternamn Johannesson
TidigareEfternamn Thalin
NormeratFornamn Karolina
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tormansbygd Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013