Personnummer 59
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1854-03-11
Doddatum 1929-10-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1926-01-06
Kon M
Civilstand änk.
Titel fd Stationsförman
Fornamn Nils Johan
Efternamn Svensson Melin
NormeratFornamn Nils Johan
NormeratEfternamn Svensson Melin
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Furulund, Spåningslanda Sg
Dodforsamling Aringsås (G)
FadernsFornamn Sven (1820–1895)
FadernsEfternamn Melin
ModernsFornamn Lovisa Gustava (1818–1875)
ModernsEfternamn Melin
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013