Personnummer 590
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-08-26
Doddatum 1920-08-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1917-05-23
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Johansson Renvall
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson Renvall
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Söderhult Nogårdens ägor
Dodforsamling Hallsberg (Örebro län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013