Personnummer 593
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-10-09
Doddatum 1935-03-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1906-08-17
Kon M
Civilstand änk.
Titel Snickare
Fornamn Karl Gustaf
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Karl Gustav
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Eskilsgård 40
Dodforsamling Ljungby (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013