Personnummer 600
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-11-09
Doddatum 1918-06-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1881-10-29
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils Gustaf
Efternamn Lindqvist
NormeratFornamn Nils Gustav
NormeratEfternamn Lindkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013