Personnummer 602 602
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1852-00-00 1852-10-26
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand ogift ogift
Fornamn J Johanna
Efternamn Nilsdotter Nilsdotter
NormeratFornamn J Johanna
NormeratEfternamn Nilsdotter Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jonsson
ModernsFornamn Ch
ModernsEfternamn Jonasdotter
Kalla1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 6 1901-2013
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Doddatum 1935-11-29
Dodadress Åmot Skattegård