Personnummer 603
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-02-02
Doddatum 1926-10-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1890-03-30
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013