Personnummer 604
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-01-16
Doddatum 1919-11-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-12-18
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hylte Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013