Personnummer 605
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-04-05
Doddatum 1927-01-22
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1895-11-29
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Pålsson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Böshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013