Personnummer 606
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-07-31
Doddatum 1934-05-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1919-11-17
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Fägerhult Frälsegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013