Personnummer 607
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-12-05
Doddatum 1934-12-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1934-05-03
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013