Personnummer 609
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-03-18
Doddatum 1918-11-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1906-04-15
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Eugenia
Efternamn Olofsson
TidigareEfternamn Runberg
NormeratFornamn Johanna Eugenia
NormeratEfternamn Olofsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Grysshult
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013