Personnummer 611
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-10-20
Doddatum 1925-07-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1875-03-29
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Lena
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Johannesson
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013