Personnummer 612
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-05-05
Doddatum 1922-06-30
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-03-17
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustafva
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Lörup 7
Dodforsamling Brönnestad (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013