Personnummer 613
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-04-24
Doddatum 1926-01-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1891-05-05
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Persson
TidigareEfternamn Andersdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Kronogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013