Personnummer 619
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-10-01
Doddatum 1918-11-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1875-06-18
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Södra Rörum 10
Dodforsamling Södra Rörum (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013