Personnummer 62
Fodelsedatum 1851-11-23
Kon K
Fornamn Maja Lisa
Efternamn Melin
NormeratFornamn Maja Lisa
NormeratEfternamn Melin
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven (1820–1895)
FadernsEfternamn Melin
ModernsFornamn Lovisa Gustava (1818–1875)
ModernsEfternamn Melin