Personnummer 621
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1852-09-13
Doddatum 1905-01-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-08-05
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Gustafva
Efternamn Åkesson
TidigareEfternamn Andersson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Åkesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Värpinge 19
Dodforsamling Sankt Peters kloster (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013