Personnummer 623
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-04-07
Doddatum 1922-04-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-07-15
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Anna Lena
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Nilsson
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gunghult Ng
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013