Personnummer 626
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-05-20
Doddatum 1928-01-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1925-11-13
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Nils
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)