Personnummer 630
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-05-10
Doddatum 1923-04-23
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1901-07-14
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johan Peter
Efternamn Ericsson
NormeratFornamn Johan Peter
NormeratEfternamn Eriksson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013