Personnummer 634
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-12-08
Doddatum 1941-08-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1926-07-09
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Tormandbygd Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013