Personnummer 638
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-04-06
Doddatum 1924-04-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-04-24
Kon M
Civilstand gift
Titel Filare
Fornamn Gustaf
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Arkadien 3 Espered
Dodforsamling Enslöv (Hallands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013