Personnummer 64
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-11-16
Doddatum 1912-12-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1891-12-31
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils Peter
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Nils Peter
NormeratEfternamn Johannesson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013