Personnummer 640
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-07-05
Doddatum 1952-01-25
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1908-12-24
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Johansson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Försörjningshemmet
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013