Personnummer 641
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-03-16
Doddatum 1919-06-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-06-29
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013