Personnummer 645
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-05-01
Doddatum 1936-12-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-11-11
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jonasson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hammar 10
Dodforsamling Nosaby (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013