Personnummer 646
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-04-19
Doddatum 1930-07-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-03-07
Kon M
Civilstand gift
Fornamn August
Efternamn Kristiansson
NormeratFornamn August
NormeratEfternamn Kristiansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Nybygget, Floboda
Dodforsamling Hamneda
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013