Personnummer 652
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1851-05-23
Doddatum 1929-07-24
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn Augusta Vilhelmina
Efternamn Löfqvist
NormeratFornamn Augusta Vilhelmina
NormeratEfternamn Lövkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013