Personnummer 66
Fodelsedatum 1848-07-10
Kon M
Fornamn Andreas
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars (1825–1875)
FadernsEfternamn Andersson
ModernsFornamn Johanna (1827–1903)
ModernsEfternamn Melin