Personnummer 663
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-11-01
Doddatum 1903-03-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1869-04-14
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Andersdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013