Personnummer 665
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-03-19
Doddatum 1912-10-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-12-04
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Sjögård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013