Personnummer 667
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-01-10
Doddatum 1922-11-12
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1910-11-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustafva
Efternamn Andersson
TidigareEfternamn Andersdotter
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Vägla Vg
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013